Hope and Homes for Children România

Hope and Homes for Children România

Locul copiilor este în familie, nu în orfelinat

Status: Inchis

Noi credem că iubirea, afecțiunea și atașamentul familiei sunt ingredientele miraculoase pentru orice copil, cu atât mai mult pentru cei care se află în situații de vulnerabilitate: în orfelinate sau în medii cu sărăcie extremă.

 

[ Show more ]

175,229 RON

Sumă:

17

Galantomi:

366

Donații:

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Ne bazăm întreaga activitate de 22 de ani pe un crez puternic: viaţa în orfelinate distruge copilării şi limitează şansele copiilor de a se dezvolta normal şi de a avea o viaţă împlinită şi fericită. Copilăria petrecută fără afecţiune, fără iubire, fără atașament autentic lasă răni adânci pe care numai iubirea unei familii adevărate le poate vindeca.

Munca noastră privește întreg sistemul de protecţie a copilului din România, iar obiectivul nostru este acela ca, până în 2027, să punem capăt instituţionalizării copiilor în ţara noastră. 

Pentru ca rezultatele să fie de durată, nu e suficient să găsim alternative pentru copiii care deja trăiesc în orfelinate, ci este esenţial şi să prevenim ca alții să le ia locul. De aceea, am creat un program prin care sprijinim cele mai vulnerabile familii, în care există un risc îngrijorător de abandon al copiilor. Prin intervențiile noastre ajutăm aceste familii să depăşească perioadele critice şi să rămână împreună, mai puternice şi mai unite.

Cu sprijinul vostru, al fundraiserilor şi donatorilor, sute de copii ar putea avea, anual, şansa să crească în familiile lor, și nu în orfelinate.

_______________

Hope and Homes for Children Romania bases its entire work on a powerful core belief: that life in orphanages destroys children and childhoods, and gives them little chance of developing normally and living a full, happy life. Growing up in an environment wholly deprived of affection and individual attention leaves deep scars that only the love of a real family can ever truly heal.

Starting from this core belief, our work branches out into all areas that influence Romania's child protection system and we have set out to end child institutionalisation in our country once and for all by 2027. It's an ambitious objective, but it's a realistic one, and we need all the support we can get in order to achieve it.

In order for our dream to come true it's not enough to just find alternatives for the children already living in orphanages, but it is essential to also prevent the entrance of other children in the institutional cycle. To achieve this we have created a programme through which we support the most vulnerable families, which have a worrisome risk of child abandonment, to overcome critical situations and stay together, stronger and more united.

With your support, both fundraisers and donors, hundreds of children each year could have the chance to grow up within their families, and not in orphanages.