Hope and Homes for Children România

Hope and Homes for Children România

Kilimanjaro for Hope

Dată: 08 March 2015
10 oameni minunaţi - TEAM HOPE - s-au hotărât să urce pe muntele Kilimanjaro pentru a strânge suma de 25.000 de euro, menită să asigure o viaţ
[ Show more ]

1

Galantomi:

63

Donații:

119,557 RON

Sumă:

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

10 oameni minunaţi - TEAM HOPE - s-au hotărât să urce pe muntele Kilimanjaro pentru a strânge suma de 25.000 de euro, menită să asigure o viaţă mai bună unor copii frumoşi şi talentaţi.

Împreună, ei au căutat o familie al cărui destin să îl poată schimba prin această aventură curajoasă. Au găsit-o cu ajutorul fundaţiei Hope and Homes for Children România care, prin programul de prevenire a separării copilului de familie, luptă să ajute familiile vulnerabile să-şi transforme viaţa şi să rămână împreună.

Familia B. este formată dintr-o mamă singură şi şapte copii, iar povestea lor pare ruptă dintr-un scenariu de film. Mama a avut curajul să părăsească o căsnicie abuzivă şi să-şi ia viaţa în propriile mâini. Nu avea locuinţă, nu avea o sursă de venit, însă avea un lucru foarte preţios: convingerea că trebuie să lupte pentru siguranţa copiilor ei, indiferent de consecinţe. Şi, deşi viaţa lor este infinit mai liniştită acum că nu mai trăiesc în teroare, greutăţile îi împiedică să se bucure de ea aşa cum ar trebui.

TEAM HOPE vrea să ajute această familie specială să aibă viaţa pe care o merită. Şi, pentru asta, cei 10 oameni curajoşi care vor porni curând în aventura de pe Kilimanjaro au nevoie de cât mai multă susţinere!

_______________ 

10 wonderful people - TEAM HOPE - have decided to climb Kilimanjaro in order to raise 25,000 EUR meant to create a better life for a few beautiful and talented children.

Together they looked for a family whose destiny they could change through this courageous adventure. They found it with the help of Hope and Homes for Children Romania which, through its programme for preventing family breakdown, is fighting to support vulnerable families to transform their lives and stay together.

The B. family is made up of a single mother and seven children, and their story seems to have been taken out of a movie script. The mother had the courage to leave an abusive marriage and take her life into her own hands. She had no home, she had no source of income, but she had something very precious: the belief that she must fight for the safety of her children, no matter the consequences. And, even though their life is infinitely more peaceful now that they are no longer living in terror, hardships are stopping them from enjoying it as much as they should.

TEAM HOPE wants to help this special family get the life it deserves. And, for this to happen, the 10 brave people who will soon embark on the Kilimanjaro adventure need as much support as possible!